PRINCE2® Foundation | Holte Academy (2023)

Om kurset

Lær PRINCE2®-metoden fra en av våre dyktige og erfarne PRINCE2®-trenere!

I dette kurset gjennomgår vi et PRINCE2®-prosjekt, steg for steg. Vi tar deg med gjennom alle faser av prosjektet, og forbereder deg til sertifiseringseksamen. Kurset er praktisk lagt opp med oppgaveløsing og eksamenstrening gjennom alle kursdagene.

Vi er en ledende tilbyder av PRINCE2® sertifiseringskurs og du kan være trygg på at våre kurs holder høy kvalitet. Våre erfarne PRINCE2® trenere har ledet over 1000 kandidater frem til en PRINCE2® sertifisering, og vil gjennomgå metoden på en effektiv, strukturert og pedagogisk måte.

I kurset blir det praktiske eksempler, caseoppgaver, test eksamener og diskusjoner i fellesskap. Vi har svært mange fornøyde kursdeltakere. Ta en titt på noen av referanseuttalelsene (under Referanser).

PRINCE2® Foundation | Holte Academy (1) Læringsutbytte

 • Du får en god og strukturert innsikt i PRINCE2®-metoden, formidlet på en effektiv og pedagogisk måte.
 • Du opparbeider deg god forståelse for den internasjonalt anerkjente «beste praksis» for prosjektledelse innenfor PRINCE2®-rammeverket.
 • Du får følge et PRINCE2®-prosjekt gjennom alle faser og faseoverganger, fra oppstart til avslutning.

PRINCE2® Foundation | Holte Academy (2) Målgruppe

Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta på kurset og bli sertifisert. Kurset passer både for prosjektledere og prosjektdeltakere, og for deg som:

 • ønsker å få inngående kjennskap til PRINCE2®-metoden
 • ønsker å formalisere din prosjektkompetanse gjennom en sertifisering på PRINCE2® Foundation-nivå
 • skal kunne ta i bruk Digdir (Digitaliseringsdirektoratet) sin Prosjektveiviser som er basert på PRINCE2®

PRINCE2® Foundation | Holte Academy (3) Innhold i kurset

Kurset gir en full innføring i PRINCE2®-metodens tre deler:

 • 7 PRINCE2® prinsipper
  PRINCE2® bygger på syv grunnleggende prinsipper. Prinsippene stammer fra erfaringer fra tidligere prosjekter og sikrer at metoden brukes på en slik måte at den bidrar til at et prosjekt blir vellykket. «Kontinuerlig forretningsmessig forankring» er ett av prinsippene. Det betyr at det finnes en forsvarlig grunn for å starte prosjektet, og at denne begrunnelsen må være gyldig gjennom hele prosjektets levetid.
 • 7 PRINCE2® temaer
  PRINCE2® omfatter syv temaer. Temaene representerer en samling minstekrav til den kunnskapen du og din organisasjon må ha – og tilsvarende den kompetansen dere må ha for å kunne anvende metoden. PRINCE2® setter for eksempel krav til lagdelt styring og ledelse, og anbefaler en organisering som sikrer rett ledelsesfokus på rett nivå i prosjektorganisasjonen.
 • 7 PRINCE2® prosesser
  PRINCE2® omfatter syv prosesser. Prosessene har alle definerte innsatsfaktorer og resultater. PRINCE2® har fokus på prosjektets ledelsesprodukter. Prosjektforslaget er et slikt ledelsesprodukt, som er et sammendrag av prosjektets hensikt, kostnader, tid, kvalitetskrav og begrensinger. Digdirs anbefalte prosjektmodell Prosjektveiviseren bygger på PRINCE2®-metoden.

PRINCE2® Foundation | Holte Academy (4) Kursdetaljer og forberedelser

 • Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset
 • Kurset gjennomføres som klasseromskurs


Sertifisering / eksamen

 • Eksamen gjennomføres online fra din PC, i etterkant av kurset og innen 12 måneder. Merk at du må ha kamera på maskinen din.
 • Du vil motta en epost fra PeopleCert (eksamensleverandør) med informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen. Du velger selv dag/tid for eksamen i PeopleCert sin kalender. En eksamensvakt fra PeopleCert vil følge med via web-kamera under gjennomføringen av eksamen.
 • Kursholder vil også informere om praktisk gjennomføring av eksamen når du deltar på kurset


Gjennomføring av eksamen

 • 60 multiple choice-spørsmål, hvorav 55 % må være riktig for å bestå.
 • Varighet: 60 minutter. (75 minutter dersom du tar eksamen på et språk som ikke er ditt morsmål).
 • Ingen hjelpemidler
 • Norsk eksamen


Gyldighet for sertifiseringsbeviset etter bestått eksamen

(Video) How To Easily Pass Your PRINCE2 Foundation Exam

Dette er gjeldende retningslinjer fra PeopleCert:
All candidates with aPeopleCertGlobal Best Practice certification can choose to renew within three years of their original certification dates. Les mer her

Eksamensgaranti

Vi har eksamensgaranti. Det betyr at dersom du ikke består eksamen på første forsøk så gir vi deg en ny sjanse uten merkostnad.

E-læringskurs inkludert i prisen

Når du er påmeldt vårt 3-dagers kurs, får du også tilgang til vårt komplette PRINCE2® Foundation e-læringskurs. Du har tilgang i 12 måneder og kan bruke det som forberedelse til kurset, eksamensforberedelse eller repetisjon etter gjennomført kurs. (E-læringskurset selger vi også som et selvstendig produkt, og det koster 10.500,- inklusiv eksamen).

Pensum

 • Du få tilgang til en digital pensumbok via PeopleCert sin kandidatportal (PASSPORT) samtidig som du mottar en eksamensvoucher for kurset.
 • I tillegg får du tilgang til vår egenutviklede digitale PRINCE2® SMART-bok, som er en komprimert versjon av pensumboken. Denne er selvfølgelig godkjent av PeopleCert, sertifiseringsorganet til AXELOS. Vi har laget den komprimerte versjonen av boken for å gjøre det lettere og mer oversiktlig for deg å komme gjennom pensum og bestå eksamen.
 • I tillegg vil vi gi deg anbefalinger til hvordan du forbereder deg best mulig til kurset slik at du er godt forberedt til eksamen.

Undervisningen i kurset tar utgangspunkt i den nyeste PRINCE2®-manualen «Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®»(6th edition), utgitt av AXELOS.

Kursholdere

PRINCE2® Foundation | Holte Academy (5)

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

swe@holteacademy.no

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar ogsåakkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

(Video) Prince2 Foundation Training Videos

PRINCE2® Foundation | Holte Academy (6)

Martin Hartmann

Daglig leder

(+47) 934 41 592

mha@holteacademy.no

Martin er en kunnskapsrik og dyktig kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er en ettertraktet kursholder på tvers av flere bransjer, og han har operativ erfaring fra prosjekter gjennom 15 år. Martin er daglig leder i Holte Academy, akkreditert PRINCE2®-trener, PRINCE2 Agile® Practitioner og MoP®-sertifisert.

(Video) PRINCE2® Foundation | PRINCE2® Certification | The Knowledge Academy

PRINCE2® Foundation | Holte Academy (7)

Svein Kvinnsland

Rådgiver og kursholder

(+47) 982 24 616

(Video) PRINCE2® Foundation Training Videos | PRINCE2® Certification Training | BrightEdge Academy

svein.kvinnsland@holteacademy.no

Svein er en erfaren prosjektleder og kursholder, som formidler prosjektkompetanse på en god og humoristisk måte godt krydret med eksempler fra reelle prosjekter. Bruken av egne og deltakernes eksempler hjelper deltakeren med å relatere teorien til reell bruk av kunnskapen. Han får svært gode tilbakemeldinger og er en ettertraktet kursholder både for åpne og bedriftsinterne kurs. Svein har tung teoretisk kunnskap og erfaring fra både enkle og komplekse prosjekter innen bygg og anlegg, digitalisering, helse og integrerte systemer. I tillegg til å være akkreditert PRINCE2®trener har Svein kvalitetssikret den norske oversettelsen av PRINCE2®. I tillegg holder han kurs i PRINCE2® Agile, AgileSHIFT®, PMP®, Scrum Master I og II, Scrum Product Owner I og II.

Om PRINCE2®

Prosjekt som arbeidsform er en økende trend i markedet. Som medarbeider i en moderne bedrift eller organisasjon stilles det krav til at man skal kunne jobbe på tvers av oppgaver og med forskjellige personer. For å lykkes med dette kreves det at man effektivt kan styre prosjekter og prioritere oppgaver. PRINCE2® er da et nyttig verktøy og en av de mest anerkjente og brukte metodene i faget.

Det stilles også større krav til dokumenterte ferdigheter og formell sertifisering innen prosjektledelse når bedrifter søker nye medarbeidere til å arbeide med prosjekter enn tidligere. Som prosjektleder for små-, mellomstore og store prosjekt gir PRINCE® metoden deg det rammeverket du trenger. Metoden er skalerbar og kan tilpasses den enkelte bedrift og prosjekt. PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er bredt anerkjent som markedets ledende prosjektmetode. Metoden har en prosessbasert tilnærming til en prosjektmodell med faser, beslutningspunkter og krav til styringsunderlag. PRINCE2® er opprinnelig utviklet i England og basert på beste praksis i prosjektgjennomføring.

Metoden har sitt utspring fra IT-prosjekter, men har i etterkant blitt utviklet til en metode som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. Metoden beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. Den er generisk og må tilpasses den enkelte virksomhet. Antall sertifiserte i Norge og på verdensbasis øker hurtig. Metoden passer for både offentlige og private bedrifter. I Norge har Digdir basert sin anbefalte Prosjektveiviseren på PRINCE2® metoden.

En PRINCE2® sertifisering kan gjennomføres på to nivåer: Foundation og Practitioner. PRINCE2® Foundation kurset passer for alle som ønsker å lære prosjektledelse gjennom PRINCE2® metoden og krever ingen forkunnskaper. Kurset går over 3 dager og eksamen gjennomføres siste kursdag.

PRINCE2® Practitioner kurset utvikler deltagernes ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvendelse av metoden. Dette kursert krever at du er PRINCE2® Foundation sertifisert eller PMP® sertifisert. Vi anbefaler allikevel PMP® sertifiserte å ta Foundation kurset i forkant. Antall sertifiserte i PRINCE2®: På verdensbasis: PRINCE2® Foundation: 776 500 . PRINCE2® Practitioner: 429 000

I Norge: PRINCE2® Foundation: 3 444 PRINCE2® Practitioner: 1 224. Kilder hevder at antall gjennomførte PRINCE2 sertifiseringer på verdensbasis vil nå 2 millioner i løpet 2019.

(Video) PRINCE2® Foundation Training Videos | PRINCE2® Certification Training | Simplilearn

FAQs

How hard is the PRINCE2 Foundation course? ›

PRINCE2 Foundation examination is easy and takes up to 3 weeks for thorough preparation. PRINCE2 practitioner and foundation agile exams are a little difficult but it all depends on the method of studying and understanding the concepts. It will take up to 3 months to properly prepare for these exams.

What is the pass rate for the PRINCE2 Foundation exam? ›

The average PRINCE2 exam pass rate across the whole of the UK across all training companies is 97% for PRINCE2 Foundation exam, and 73% for PRINCE2 Practitioner exam. This has been consistent for a number of years now.

How many hours do you need to study for PRINCE2? ›

A PRINCE2® Foundation certificate typically takes students around 12 hours to complete. Generally, by spending 2 hours studying everyday, this certificate can be completed in just one week.

Is PRINCE2 Foundation worth it? ›

Increases Career Opportunities

PRINCE2 training might improve your employment prospects by opening up new career opportunities. For example, the PRINCE2 certification would make you a very marketable project manager capable of handling highly worthwhile projects.

Is PRINCE2 Foundation equivalent to PMP? ›

No, both certifications are different. The PMP certification is based on a descriptive framework, while the PRINCE2 focuses on a prescriptive framework. PRINCE2 considers the project management best practices, while the PMP focuses on specific knowledge areas.

How many people are PRINCE2 certified? ›

There are over 1 million certified PRINCE2 professionals around the world, and it is firmly established as the world's most practised method for project management.

Is PRINCE2 easier than PMP? ›

PMP certification is more complicated than PRINCE2. It requires a minimum of 7,500 hours plus a secondary degree. Alternatively, it requires 4,500 hours and a 4-year degree. On the other hand, you can get the PRINCE2 Foundation certification by only passing the exam.

Is PRINCE2 good for beginners? ›

The PRINCE2 Foundation qualification is a great place to start for beginners. You'll learn the basic PRINCE2 principles and some of the terms used by project managers. If you're new to project management, or if you want to work your way up to a higher PRINCE2 qualification, this is a great place to start.

What is the highest PRINCE2 certification? ›

Agile Practitioner is the highest PRINCE2 qualification. It certifies that candidates can apply agile methods while running and managing PRINCE2 projects.

How long does it take to prepare for PRINCE2 Foundation? ›

It takes most students two to three days (or 30 to 50 learning hours) to complete the PRINCE2 Foundation course if they study it full-time in a classroom. If you're studying part-time online, it could take you around one to three months to complete a PRINCE2 Foundation qualification while working full-time.

Why PRINCE2 is better than PMP? ›

The PRINCE2 certification focuses more on processes and frameworks, but the PMP certification focuses more on broad knowledge and techniques of project management. Factor in where you live.

Do PRINCE2 certifications expire? ›

The PRINCE2 Foundation certificate never expires. Candidates passing the PRINCE2 Practitioner exam are recognised as a "PRINCE2 Registered Practitioner" for 3 years. This status can be extended by retaking the Practitioner exam after 3 years.

Is it hard to pass PRINCE2? ›

Passing the PRINCE2 exams is not difficult for those who are well-prepared and have a thorough understanding of the material. To succeed in the exams, you will need to develop a study routine and adopt effective preparation techniques.

Which is better PMI or PRINCE2? ›

If you are working in a government or large organization and are involved in complex projects, PRINCE2 may be the better choice. PMI-ACP may be more relevant if you work in the private sector or the software development industry.

Do you need PRINCE2 to be a project manager? ›

The path to becoming a successful Project Manager

Once you've completed the foundation level course, you may opt to complete the PRINCE2 Practitioner training coursePRINCE2 Practitioner training course. This qualification will equip you with the fundamental skills needed to be a successful project manager.

What is higher than PMP? ›

PMP® certification requires the highest number of hours, whereas CAPM® certification requires the least. So if you are a professional wanting to take the Project Management road, with only a few years of experience, then opt for the CAPM® certification and take it from there.

Which is better agile or PRINCE2? ›

Here are a few key factors to consider when making your decision: Flexibility: AGILE is more flexible than PRINCE2, making it better suited for projects that are likely to change or where the requirements are poorly understood. Cost - When it comes to cost, PRINCE2 typically requires more upfront investment than AGILE.

Is PRINCE2 accepted in USA? ›

PRINCE2 Certification and PMP

PMP® is generally well-accepted worldwide, it is by far the leading approach in North America. PRINCE2 on the other hand is de-facto standard method for project management in the United Kingdom, with a strong presence in Europe, Australia, and other typically English-speaking countries.

What level qualification is PRINCE2 Foundation equivalent to? ›

PRINCE2 Foundation (or higher) Project Management Professional (PMP)® Certified Associate in Project Management (CAPM)® IPMA Level A® (Certified Projects Director)

How long does a PRINCE2 Foundation qualification last? ›

When does my PRINCE2 qualification expire? Both the PRINCE2 Foundation and PRINCE2 Practitioner certificates will expire after three years.

Can you put PRINCE2 after your name? ›

Yes, you can list your PRINCE2 credential after your name on your CV or business card. For example, you could include the designation 'PRINCE2 Registered Practitioner' after your name.

What is the hardest project management exam? ›

The PMP Certification exam is difficult. It is designed to test your knowledge across the breadth of project management concepts and practices. If you are not prepared for the level of questions you would face in the exam you will find it hard to score well.

What is the most Recognised project management qualification? ›

The PMP Certification is the most important industry-recognized certification for project managers. It is recognized as the gold standard in project management all over the world. The certification is very global because, as a PMP, you can work in virtually any industry with any methodology and in any location.

What are the 3 basic categories of PRINCE2? ›

A PRINCE2 project has 3 primary stakeholders:
 • Business sponsors: They mace sure that the project delivers value for money (Executive)
 • Users: They will use the project products and receive the benefits.
 • Suppliers: They provide the resources and expertise to produce the products.

Does anyone use PRINCE2? ›

PRINCE2 is the world's most popular project management methodology. In a nutshell, it is a process-based methodology with a number of clear steps designed to add value to projects. It has been widely used by the UK government, as well as an ever-growing variety of companies around the world.

How many hours is PRINCE2 agile? ›

This course takes approximately 16 hours to complete the required training, however you will have access to the materials for one year to be able to plan your study time and complete your exam.

Is PRINCE2 internationally Recognised? ›

PRINCE2® is a globally recognised qualification, endorsed by the UK government, and best practice for project management.

Is PRINCE2 Foundation accredited? ›

The globally recognized PRINCE2 Practitioner certification is managed and accredited by Axelos in partnership with PeopleCert.

Is PRINCE2 project management worth it? ›

Individual benefits of PRINCE2® training

Boost your confidence in managing projects. Improve your employability and career prospects. PRINCE2® is a prerequisite for many Project Management job roles, especially at Project Manager level.

What are the minimum requirements for PRINCE2 Foundation? ›

Minimum requirements

You must ensure that plans enable the business case to be realized. You must have at least two management stages. You must produce and maintain a project plan, a stage plan for each management stage and exception plans when requested. You must use product-based planning when creating all plans.

Is PRINCE2 Foundation a professional qualification? ›

Can PRINCE2 Help You Get a Job? In short, yes. Both the PRINCE2 Foundation and PRINCE2 Practitioner qualifications are internationally recognised, professional qualifications, which are well considered, if not often a prerequisite of a multitude of project management roles.

What is the minimum stages in PRINCE2? ›

In PRINCE2 there are a minimum of two management stages in a project. Every project always has an Initiation stage plus one further management stage.

What is PRINCE2 equivalent to? ›

Certified Associate in Project Management (CAPM)

What is the difference between PRINCE2 Foundation and Practitioner? ›

This scheme comprises of two main levels, namely, Foundation and Practitioner. The PRINCE2® Foundation level introduces the PRINCE2® method, whereas, PRINCE2® Practitioner Accreditation can be taken up by anyone who is into project management as a part of their role.

What are the pros and cons of PRINCE2? ›

PRINCE2 Certification - Advantages and Disadvantages
 • It helps projects stay on track. ...
 • It focuses on quality and best practices. ...
 • It helps reduce miscommunication. ...
 • It saves time and money. ...
 • It is reliable. ...
 • It holds immense value. ...
 • Excessive Documentation. ...
 • Too Rigid.
Apr 12, 2023

How much does PRINCE2 certification cost in dollars? ›

A detailed break-up is given in the table below:
PRINCE2 Foundation MembershipUSD 75
Sample PapersUSD 70
Study GuideGBP 20

Is PRINCE2 still relevant? ›

PRINCE2 is still relevant in 2022 and beyond. The PRINCE2 methodology is widely used and respected in the project management field, and the PRINCE2 Foundation and Practitioner certifications are recognized by employers around the world.

Is PRINCE2 agile recognised? ›

PRINCE2 Agile is supported by a vocational certification that is recognized by organizations and businesses around the world.

Is PRINCE2 outdated? ›

PRINCE2 is still relevant in 2022 and beyond. The PRINCE2 methodology is widely used and respected in the project management field, and the PRINCE2 Foundation and Practitioner certifications are recognized by employers around the world.

Can I put PRINCE2 after my name? ›

Yes, you can list your PRINCE2 credential after your name on your CV or business card. For example, you could include the designation 'PRINCE2 Registered Practitioner' after your name.

What level is PRINCE2 Foundation equivalent to? ›

PRINCE2 Foundation (or higher) Project Management Professional (PMP)® Certified Associate in Project Management (CAPM)® IPMA Level A® (Certified Projects Director)

Which is better PRINCE2 foundation or practitioner? ›

Level of experience: PRINCE2 Foundation is suitable for individuals who are new to project management or have limited experience in managing projects. On the other hand, PRINCE2 Practitioner is suitable for experienced project managers who have already acquired foundational knowledge of PRINCE2.

Can we do PRINCE2 practitioner without foundation? ›

However, the PRINCE2 Practitioner and PRINCE2 Agile Practitioner exams require that you have previously sat the Foundation exam, or another prerequisite qualification which includes any one of these: PRINCE2 Foundation. PRINCE2 Agile Foundation. IPMA®, IPMB®, IPMC® or IPMD®

Is PRINCE2 better than CAPM? ›

Big organizations also prefer to hire a professional with a higher level of certification. Thus, PRINCE2 certified individuals have more opportunities and better career options available as compared to CAPM certified individuals.

Is PRINCE2 Recognised in USA? ›

PRINCE2 and PMP certifications are both globally recognized certifications. However, some areas favor one type of certification over the other. PRINCE2 certifications are more popular in Australia, Europe and the United Kingdom, but PMP certifications are more popular in Canada, the Middle East and the United States.

Which is better Scrum Master or PRINCE2? ›

PRINCE2 is a plan based approach which is largely predictive. Its projects focus more on the original business goals. Scrum aims at short-term incremental achievements devoid of an over-arching plan. Scrum is essentially adaptive and more responsive to changes in customer requirement and project environment.

Videos

1. PRINCE2 explained in 30 minutes
(ILX Group)
2. 80 PRINCE2 Foundation Exam Practice Questions
(ExamsPM)
3. Learn PRINCE2 Principles, Themes, and Processes in 1 Hour | PRINCE2 Training | Invensis Learning
(Invensis Learning)
4. PRINCE2 Themes: Learn in 5 minutes flat! #PRINCE2 #themes
(Projex Academy)
5. PRINCE2 Foundation Exam Free Practice Questions & Answers [Updated]
(Certdemy)
6. PRINCE2 Foundation Exam Free Practice Questions & Answers [Updated] 2022 - part 1
(Certificate Plus+)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 17/08/2023

Views: 6370

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.